ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Procedura wnioskowa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna w Babimoście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daria Linowiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-12 16:50:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-12 16:57:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-07 11:01:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
 • Wstęp Deklaracji
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/biblioteka/ , strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście
 • Daty publikacji i aktualizacji
Publikacja strony internetowej – 01.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.2024r.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
 2. Niektóre dokumenty zostały zamieszczone jako skan wersji papierowych
 3. Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych
 4. 4. Na stronie nie występuje ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
Ułatwienia na stronie podmiotowej:
1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
3. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.02.2023
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny – Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Linowiecka , adres poczty elektronicznej:     . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683512069. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
 • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony internetowej  https://www.rpo.gov.pl/pl Rzecznika Praw Obywatelskich
 
 • Dostępność architektoniczna
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera, ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost
1. Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
2. Wejście do budynku odbywa się schodami z poręczą lub podjazdem dla wózków inwalidzkich.
3. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokościowe, przed drzwiami biblioteki mały próg wysokość 2 cm
4. Są pochylnie . Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
5. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
6. Jest możliwość wstępu z psem asystującym
7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą Wnioski można składać: osobiście w Bibliotece w Babimoście, pocztą na adres: Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera, 66-110 Babimost lub za pomocą poczty elektronicznej
8. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
9. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami
 
 
Filia Bibliotekczna, ul. Gromadzka 3, 66-111 Nowe Kramsko
1. Do wejścia  budynku prowadzą schody. Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie jest własnością biblioteki. Biblioteka użytkuje w nim tylko jedno pomieszczenie. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków
2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Aby wejść do pomieszczenia biblioteki trzeba pokonać 3 drzwi, wszystkie spełniają normy szerokości
3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej
4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking ogólny przy budynku
5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym
6. . Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość zamówienia tłumacza języka migowego przed wizytą Wnioski można składać: osobiście w Bibliotece w Babimoście, pocztą na adres: Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera, 66-110 Babimost lub za pomocą poczty elektronicznej
7. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnych
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna w Babimoście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daria Linowiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 17:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 17:09:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-07 12:27:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »